Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 11.novembra 748.lēmumu

2008.gada 13. martāNr.197

protokols Nr.11, 11. punkts

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem
Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Pamatojoties uz Koncesijas likuma 4.panta otro daļu un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 9.panta otro daļu, nodot koncesijā uz 10 gadiem tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

  2. Apstiprināt „Koncesijas piešķiršanas nosacījumus par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” saskaņā ar 1.pielikumu.

  3. Apstiprināt Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” realizācijas kalendāro grafiku 2008.gadā saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.1.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC