Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 11.novembra 748.lēmumu

2008.gada 27. martāNr.244

protokols Nr.12, 11. punkts

Par Koncesijas konkursa
„Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas
maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos”
nolikuma projekta akceptēšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.marta lēmumu Nr.197 „Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” un Koncesijas likuma 4.panta otro daļu un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 9.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Nodot koncesijā uz 10 (desmit) gadiem tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos.

  2. Akceptēt Koncesijas konkursa „Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos” nolikuma projektu, saskaņā ar pielikumu.

  3. Konkursa organizēšanas komisijai nodrošināt paziņojuma „Par Koncesijas nolikumu” publicēšanu Eiropas Kopienas oficiālajā žurnālā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības mājas lapā http://www.jurmala.lv/.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOC

Pielikums Nr.5 DOC

Pielikums Nr.6 DOC

Pielikums Nr.7 DOC

Pielikums Nr.8 DOC

Pielikums Nr.9 DOC

Pielikums Nr.10 DOC