Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 15.oktobrīNr.771

protokols Nr.24, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.660 „Par dzīvokļu komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu un ņemot vērā Guntas Vāveres un Andra Vaļģa iesniegumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.660 „Par dzīvokļu komisiju” 2.7.apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2.7. Andris Vaļģis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.660