Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 17.februāra 64.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2009.gada 17.decembrīNr.1014

protokols Nr.28, 42. punkts

Par pasažieru pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Autopārvadājuma likums” 35.panta 1.daļu un 39.panta 5.daļu un Jūrmalas pilsētas domes transporta un komunālo lietu komitejas 2009.gada 15.decembra atzinumu (protokols Nr.1.1-61/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Jūrmalas pilsētā (diennaktī): Grozīts ar domes 2011.gada 17.februāra 64.lēmumu

  Pakalpojuma veids

  Maksimālais tarifs Ls

  Taksometra nolīgšanas maksa

  1.50

  Viena kilometra nobraukuma maksa

  0.50

  Nolīgtā taksometra stundas stāvēšanas maksa

  6.00

 2. Apstiprināt vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu Jūrmalas pilsētā:

  2.1. Dubultu stacijas laukumā;

  2.2. Lienes ielā, pie Omnibusa ielas (Majoru stacija);

  2.3. Pilsoņu ielā, pie Jomas ielas;

  2.4. J.Pliekšāna ielā, pie Jomas ielas;

  2.5. Turaidas ielā, pie Dzintaru prospekta;

  2.6. Kr.Barona ielas un Bulduru prospekta krustojumā;

  2.7. Bulduru stacijas laukumā;

  2.8. Meža prospektā, pie Vienības prospekta;

  2.9. Lielupes stacijas laukumā;

  2.10. Lielais prospektā, pie Priedaines stacijas;

  2.11. Skolas ielā, pirms Nometņu ielas.

  2.12. Papildināts ar domes 2011.gada 17.februāra 64.lēmumu

  2.1 Papildināts ar domes 2011.gada 17.februāra 64.lēmumu

 3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt pieņemtā lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un interneta mājas lapā www.jurmala.lv .

 4. Lēmumu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes transporta nodaļai.

 5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 2.marta lēmumu Nr.184 „Par pasažieru pārvadājumiem vieglajos taksometros”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics