Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2015.gada 7.maija 20.saistošajiem noteikumiem

2009.gada 10.septembrīNr.60

Protokols Nr.22, 1.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Jūrmalas pilsētas simboliku”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 7.punktu un 43.panta 3.daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”:

 1. Papildināt saistošo noteikumu 1.punktu pēc vārda „devīze” ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas himna”.

 2. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.1punktu šādā redakcijā:

  „6.1 Himnas apraksts.

  6.11. Jūrmalas pilsētas himnas teksts ir:

  „Jūrmala, Jūrmala,

  Mūsu mīļā Jūrmala.

  Jūras krastā, mežmalā,

  Saulē, vējā rūdīta.

  No Lielupes līdz Ķemeriem

  Jūras viļņi sveicina ikdien.

  Spēku gūstam mežu zaļumā

  Un dzintarkrāsas saulrietā.

  Jūrmala, Jūrmala,

  Jūras, saules, vēja pilsēta,

  Jūras, saules, vēja pilsēta.

  (Gata Alfreda Gaujenieka vārdi).”

  6.12. Jūrmalas pilsētas himna izpildāma latviešu valodā ar Gata Alfreda Gaujenieka komponēto mūziku (6.pielikums). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.”.

 3. Papildināt saistošos noteikumus ar 10.1punktu šādā redakcijā:

  „10.1 Jūrmalas pilsētas himnas izmantošana.

  10.11. Jūrmalas pilsētas himnu var izpildīt:

  10.11.1. paceļot Jūrmalas pilsētas karogu pašvaldības un tās iestāžu, kapitālsabiedrību rīkoto svinīgo pasākumu atklāšanā vai to laikā;

  10.11.2. Jūrmalas pilsētas svētku un citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus;

  10.11.3. Jūrmalas pilsētas himnu var izpildīt pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimeņu svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā garantējot pienācīgu cieņu pret Jūrmalas pilsētas himnu.

  10.12. Sabiedriskos pasākumos Jūrmalas pilsētas himnas laikā klātesošie stāv kājās.

 4. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.pielikumu (saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu).

 5. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pilsētas vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

R.MunkevicsPielikums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada

10.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.60

(protokols Nr.21, 1.punkts)

„6.pielikums

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra

saistošajiem noteikumiem Nr.1

„.

Lejupielāde: DOC un PDF