Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 25.februārīNr.34

Protokols Nr.6, 2.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.9
„Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikums”

Izdots saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un
darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”,
veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.9
„Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja nolikums”:

  1. Svītrot nolikuma 3.3., 3.4. un 3.6.punktus.

  2. Nolikuma 3.5.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „3.5. Biroja vadītājs nosaka Biroja darbinieku pienākumu sadali un organizē Birojam nodoto pienākumu izpildi”.

  3. Nolikuma 3.7.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „3.7. Biroja darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF