Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 8.nolikumu

2010.gada 11.martāNr.45.

Protokols Nr.7, 16.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16
„Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”

Veikt sekojošu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 „Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums”:

    Nolikuma tekstā vārdus „Izglītības pārvalde (turpmāk IP)”aizstāt ar vārdiem „Izglītības nodaļa (turpmāk IN)” attiecīgā locījumā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF