Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 23.nolikumu

2010.gada 11.martāNr.47

Protokols Nr.7, 23.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19
„Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

Veikt sekojošu grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”:

    Nolikuma tekstā vārdus „Izglītības pārvalde (turpmāk IP)” aizstāt ar vārdiem „Izglītības nodaļa (turpmāk IN)” attiecīgā locījumā.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics