Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 11.martāNr.50

Protokols Nr.7, 29.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 28.februāra nolikumā Nr.17
„Koku ciršanas komisijas nolikums”

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra nolikumā Nr.17 „Koku ciršanas nolikums”:

    Nolikuma 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

    „3.1. Komisijas priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāja vietnieku un komisijas locekļus apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF