Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 25.jūlija 23.nolikumu

2010.gada 1.aprīlīNr.51

Protokols Nr.9, 1.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19
„Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”

Izdarīt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 „Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums”:

  1. Nolikuma 12.1.punktā skaitli „12011111” aizstāt ar skaitli „23011111”;

  2. Nolikuma 12.3.punktā skaitli „31014111” aizstāt ar skaitli „31014011”;

  3. Nolikuma 12.4.punktā skaitli „31012121” aizstāt ar skaitli „31012011”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics