Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 23.septembra 653.lēmumu

2010.gada 11.martāNr.206

protokols Nr.7, 5. punkts

Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu
regulārajos pasažieru pārvadājumos
Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
un licences kartītes izsniegšanu pasažieru
komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumu Nr.180 „Par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību komercdarbības veikšanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājam saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora parakstītiem un izsniegtiem lēmumiem par licences kartītēm un apliecinājumiem regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītēm pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem, parakstīt un izsniegt licences kartītes un apliecinājumus regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem.

  2. Lēmumu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos R.Ražukam.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics