Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 31.03.2010. Stājas spēkā 01.04.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 17.oktobra 73.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 25.februārī Nr.12

Protokols Nr.6, 9.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47
„Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna,
t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas13.punktu, 43.panta 1.daļas 1.punktu

1. Saistošo noteikumu 2.3.punktā vārdus „Būvvaldes inženierbūvju nodaļa” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa”.

2. Saistošo noteikumu 2.4. un 3.1.punktos vārdu „Būvvalde” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa”.

3. Saistošo noteikumu 9.punktā vārdus „Būvvaldes kancelejā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā”.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF