Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2010.gada 23.septembrīNr. 65

protokols Nr. 28, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.19
„Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums”

Izdoti pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra lēmuma Nr.644
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
„Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu)
saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”” 1.punkta 1.2. un 1.3.apakšpunktiem

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums”:

1. Nolikuma II nodaļas 6.punktā svītrot vārdus „sabiedriskā transporta organizācija, kontrole un attīstība”.

2. Svītrot nolikuma II nodaļas 8.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF