Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 20.jūnija 390.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 192.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 6.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 10.novembra 473.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 6.janvāra 4.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 583.lēmumu

2010.gada 27.maijāNr.408

protokols Nr.14, 4. punkts

Par pastāvīgajām deputātu komitejām

            Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt finanšu komiteju 7 deputātu sastāvā:

1.1. Juris Visockis – komitejas priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 192.lēmumu

1.2. Māris Dzenītis;

1.3. Dzintra Homka;

1.4. Larisa Loskutova;

1.5. Raimonds Munkevics;

1.6. Zigurds Starks;

1.7. Marija Vorobjova.

2. Ievēlēt attīstības un vides jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā: Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

2.1. Arnis Ābelītis;

2.2. Māris Dzenītis;

2.3. Vladimirs Maksimovs;

2.4. Larisa Loskutova;

2.5. Egmonts Krūmiņš.

3. Svītrots ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

4. Svītrots ar domes 2012.gada 26.janvāra 6.lēmumu

5. Ievēlēt izglītības jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

5.1. Iveta Blaua;

5.2. Larisa Loskutova;

5.3. Vladimirs Maksimovs; Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

5.4. Dzintra Hirša; Grozīts ar domes 2011.gada 10.novembra 473.lēmumu

5.5. Ilmārs Ančāns. Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

6. Svītrots ar domes 2012.gada 26.janvāra 6.lēmumu

7. Ievēlēt transporta un komunālo lietu komiteju 6 deputātu sastāvā: Grozīts ar domes 2010.gada 19.augusta 583.lēmumu

7.1. Dzintra Homka;

7.2. Egmonts Krūmiņš;

7.3. Vladimirs Maksimovs; Grozīts ar domes 2010.gada 23.septembra 649.lēmumu

7.4. Gatis Truksnis; Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 192.lēmumu

7.5. Marija Vorobjova.

7.6. Larisa Loskutova. Papildināts ar domes 2010.gada 19.augusta 583.lēmumu

8. Ievēlēt tūrisma un kūrorta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā: Grozīts ar domes 2011.gada 6.janvāra 4.lēmumu

8.1. Ilmārs Ančāns;

8.2. Arnis Ābelītis;

8.3. Māris Dzenītis;

8.4. Dzintra Homka;

8.5. Egmonts Krūmiņš.

8.' Ievēlēt sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā: Papildināts ar domes 2012.gada 26.janvāra 6.lēmumu

8’.1. Ilmārs Ančāns;

8’.2. Iveta Blaua;

8’.3. Dzintra Homka;

8’.4. Vladimirs Maksimovs;

8’.5. Aigars Tampe.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.jūlija lēmumu Nr.569 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks