Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 727

protokols Nr. 30, 48. punkts

Par patapinājuma līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes iestāžu darbību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā uz nenoteiktu laiku:

1.1. Jūrmalas Lielupes vidusskolai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Aizputes ielā 1a;

1.2. Jūrmalas Ķemeru vidusskolai nekustamos īpašumus Jūrmalā, Alejas ielā 3, Tukuma ielā 8 un Tukuma ielā 10;

1.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzimtenes ielā 15;

1.4. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Mārīte” nekustamo īpašumu Jūrmalā, Engures ielā 4;

1.5. Jūrmalas Pumpuru vidusskolai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kronvalda ielā 8;

1.6. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lēdurgas ielā 20a;

1.7. Jūrmalas Kauguru sākumskolai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lēdurgas ielā 27;

1.8. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielupes ielā 21;

1.9. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” nekustamos īpašumus Jūrmalā, Lībiešu ielā 19 un Lībiešu ielā 21;

1.10. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” nekustamo īpašuma Jūrmalā, Poruka prospektā 14;

1.11. Jūrmalas sākumskolai „Ābelīte” nekustamo īpašumu Jūrmalā, Plūdu ielā 4a;

1.12. Jūrmalas Mežmalas vidusskolai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13;

1.13. Jūrmalas sākumskolai „Atvase” nekustamo īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 53;

1.14. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 55;

1.15. Jūrmalas Kauguru vidusskolai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 118;

1.16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28;

1.17. Jūrmalas Majoru pamatskolai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rīgas ielā 3;

1.18. Jūrmalas Slokas pamatskolai nekustamo īpašumu Jūrmalā, Skolas ielā 3;

1.19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērbatas ielā 42;

1.20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Madara” nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tērbatas ielā 1;

1.21. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zemgales ielā 4.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā par lēmumā minētajiem īpašumiem sagatavot patapinājuma līgumus.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis