Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 14.07.2010. Stājas spēkā 15.07.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2011.gada 17.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2010.gada 3.jūnijāNr.31

Protokols Nr.16, 1.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 4.daļu

un Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 11.punktu

Papildināt saistošos noteikumus ar 21.punktu šādā redakcijā:

„21.Pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu - 50 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem objektiem par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra.”

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF