Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 15

protokols Nr. 18, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33
"Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 ,,Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums”:

1. Nolikuma 12.7. punktu izteikt sekojošā redakcijā:

,,12.7. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811.”

2. Papildināt nolikumu ar 12.8.punktu sekojošā redakcijā:

,,12.8. Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015911.”

3. Papildināt nolikumu ar 12.9.punktu sekojošā redakcijā:

,,12.9. Profesionālo pamatizglītības programmu ,,Mājturība”, programmas kods 2281401.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF