Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 31.nolikumu

2011.gada 15.decembrīNr. 22

protokols Nr. 24, 10. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.4
„Jūrmalas Sporta skolas nolikums”

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.4„Jūrmalas Sporta skolas nolikums”:

1.1. Nolikuma 1.punktu papildināt aiz vārda „handbolā” ar vārdiem „burāšanā, hokejā, tenisā, volejbolā”.

1.2. Nolikuma 10.punktu izteikt šādā redakcijā:

„10. Skola piedāvā un īsteno licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā”.

2. Grozījumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF