Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 17.februārīNr. 57

protokols Nr. 4, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pievienošanos
„Mayors for Peace”(Mēri par Mieru) kustībai

„Mayors of Peace” kustību 1982.gadā dibināja Hirosimas un Nagasaki pilsētu mēri, ar mērķi veicināt kodolieroču pilnīgu likvidāciju. 2003.gadā tika izveidota kampaņa, ko atbalstīja 500 pilsētas, un kuras mērķis ir panākt kodolieroču pilnīgu likvidāciju līdz 2020.gadam. Šobrīd šajā kampaņā ir iesaistījušās jau 4301 pilsētas no 149 valstīm un reģioniem.

Lai veicinātu kodolieroču likvidāciju un mieru pasaulē, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un kūrortu jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-64/02), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas iestāšanos „Mayors of Peace” kustībā.

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt iestāšanās dokumentus.

3. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un nosūtīt tos kustības „Mayors of Peace” sekretariātam.

4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF