Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 17.februārīNr. 63

protokols Nr. 4, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.745
„Par dalību projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā””

Pamatojoties uz 2011.gada 25.janvāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.40 , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.745 „Par dalību projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā””, lēmuma 3.punktu izsakot šādā redakcijā:

„3. Noteikt projekta kopējās izmaksas LVL 1550, kas tiek segtas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF