Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 202

protokols Nr. 9, 2. punkts

Par pārstāvniecību Latvijas Pašvaldību savienības kongresā

Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 2011.gada 21.aprīļa vēstuli Nr.042011865/A1614 „Par Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresu un biedru sapulci, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

Pilnvarot piedalīties un balsot Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresā, kas notiks 2011.gada 20.maijā, sekojošus Jūrmalas pilsētas domes deputātus:

1. Gatis Truksnis – Jūrmalas pilsetas domes priekšsēdētājs;

2. Māris Dzenītis - Jūrmalas pilsetas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos;

3. Larisa Loskutova - Jūrmalas pilsetas domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF