Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 204

protokols Nr. 9, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 23.panta 2.daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta 2.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”, svītrojot lēmuma 10.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF