Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 206

protokols Nr. 9, 6. punkts

Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp
Jūrmalas pilsētas domi un Chaltubo pašvaldības sakrebulo (Gruzija)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas 2011.gada 20.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.1-64/05) un, ņemot vērā Chaltubo pašvaldības sakrebulo ieinteresētību noslēgt sadraudzības līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sadraudzības līguma noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Chaltubo pašvaldības sakrebulo ar mērķi turpmāk attīstīt savstarpēji izdevīgu sadarbību un veicināt draudzīgu partnerību starp abām pilsētām.

2. Pilnvarot Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenīti parakstīt līgumu par sadraudzību starp Chaltubo pašvaldības sakrebulo (Gruzija) un Jūrmalas pilsētas domi (Latvijas Republika).

3. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļai īstenot šī lēmuma 1.punkta izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF