Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 211

protokols Nr. 9, 12. punkts

Par debitoru parādu dzēšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.decembra kārtību Nr.1.1-14/648 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek veikta debitoru, nākamo periodu izdevumu, avansu par pakalpojumiem, projektiem un īstermiņa finanšu ieguldījumu (prasību) uzskaite un norakstīšana”, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 295.panta 3.punktu, Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3.punktu, oficiālās personu datu sistēmas „Personu datu pārlūks” datiem un Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas 2011.gada 31.janvāra lēmumu Nr.1-DPDZ „Par debitoru parādu dzēšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas sastādīto protokolu neapmaksāto debitoru parādus pašvaldības budžetam par kopējo summu Ls 1034.00 (viens tūkstotis trīsdesmit četri lati 00 santīmi):

Nr.

Uzvārds, vārds

Miršanas datums

Protokols

Nr.

Summa (LVL)

1.1.

A.R.

22.12.2008.

0600(2008)

11.00

1.2.

B.V.

06.11.2009.

0540(2008)

11.00

1.3.

B.J.

15.04.2010.

0225(2008)

11.00

1.4.

B.E.

13.10.2010.

0410(2009)

11.00

1.5.

B.V.

20.09.2010.

0267(2008)

11.00

1.6.

B.V.

20.09.2010.

0297(2008)

11.00

1.7.

B.S.

15.06.2010.

0161(2008)

11.00

1.8.

B.S.

15.06.2010.

0168(2010)

11.00

1.9.

C.J.

26.09.2010.

0304(2008)

11.00

1.10.

C.J.

26.09.2010.

0257(2009)

11.00

1.11.

Č.A.

04.11.2009.

0125(2009)

11.00

1.12.

D.E.

08.10.2010.

0999(2009)

11.00

1.13.

D.E.

08.10.2010.

0383(2010)

11.00

1.14.

D.E.

08.10.2010.

0396(2010)

11.00

1.15.

D.N.

27.04.2010.

0093(2008)

11.00

1.16.

F.D.

17.06.2010.

0172(2008)

11.00

1.17.

G.A.

19.05.2009.

0268(2008)

11.00

1.18.

G.A.

19.05.2009.

0008(2009)

11.00

1.19.

G.A.

19.05.2009.

0149(2009)

11.00

1.20.

G.A.

19.05.2009.

0153(2009)

11.00

1.21.

G.G.

11.04.2010.

0405(2008)

11.00

1.22.

G.J.

09.12.2010.

0350(2008)

11.00

1.23.

H.J.

23.01.2010.

0020(2008)

11.00

1.24.

H.J.

23.01.2010.

0443(2008)

11.00

1.25.

H.J.

23.01.2010.

0010(2010)

11.00

1.26.

H.N.

05.12.2010.

0122(2009)

11.00

1.27.

I.R.

03.02.2009.

0106(2008)

11.00

1.28.

I.R.

03.02.2009.

0129(2008)

11.00

1.29.

I.R.

03.02.2009.

0302(2008)

11.00

1.30.

I.A.

01.01.2011.

0162(2010)

11.00

1.31.

I.A.

01.01.2011.

0225(2010)

11.00

1.32.

J.S.

21.03.2010.

0016(2010)

11.00

1.33.

K.H.

18.07.2010.

0631(2008)

11.00

1.34.

K.A.

28.02.2010.

0101(2009)

11.00

1.35.

K.I.

23.06.2010.

0270(2009)

11.00

1.36.

K.V.

05.05.2010.

0073(2010)

11.00

1.37.

K.I.

23.12.2009.

0027(2009)

11.00

1.38.

K.I.

23.12.2009.

0076(2009)

11.00

1.39.

K.I.

23.12.2009.

0088(2009)

11.00

1.40.

K.P.

31.03.2010.

1039(2009)

11.00

1.41.

L.V.

09.02.2010.

0535(2009)

11.00

1.42.

L.V.

09.02.2010.

0537(2009)

11.00

1.43.

L.A.

11.06.2010.

0041(2009)

11.00

1.44.

L.N.

01.11.2009.

0878(2009)

11.00

1.45.

M.V.

10.01.2009.

0182(2008)

11.00

1.46.

M.V.

26.05.2010.

0358(2009)

11.00

1.47.

M.V.

26.05.2010.

0886(2009)

11.00

1.48.

M.V.

26.05.2010.

0992(2009)

11.00

1.49.

M.V.

15.12.2010.

0233(2010)

11.00

1.50.

N.I.

03.05.2009.

0312(2008)

11.00

1.51.

N.I.

03.05.2009.

0566(2008)

11.00

1.52.

N.I.

03.05.2009.

0571(2008)

11.00

1.53.

N.I.

03.05.2009.

0652(2008)

11.00

1.54.

N.I.

03.05.2009.

0010(2009)

11.00

1.55.

N.I.

03.05.2009.

0092(2009)

11.00

1.56.

N.A.

22.03.2009.

0037(2008)

11.00

1.57.

O.M.

12.04.2009.

0624(2008)

11.00

1.58.

O.M.

12.04.2009.

0157(2009)

11.00

1.59.

O.M.

12.04.2009.

0220(2009)

11.00

1.60.

P.N.

21.12.2008.

0604(2008)

11.00

1.61.

P.V.

01.08.2009.

0348(2008)

11.00

1.62.

R.R.

20.06.2010.

0397(2008)

11.00

1.63.

S.Ž.

24.05.2010.

0085(2008)

11.00

1.64.

S.Ž.

24.05.2010.

0265(2008)

11.00

1.65.

S.Ž.

24.05.2010.

0623(2008)

11.00

1.66.

S.Ž.

24.05.2010.

0007(2009)

11.00

1.67.

S.Ž.

24.05.2010.

0045(2009)

11.00

1.68.

S.Ž.

24.05.2010.

0404(2009)

11.00

1.69.

S.Ž.

24.05.2010.

0491(2009)

11.00

1.70.

S.Ž.

24.05.2010.

0590(2009)

11.00

1.71.

S.Ž.

24.05.2010.

0164(2010)

11.00

1.72.

S.R.

28.02.2009.

0469(2008)

11.00

1.73.

S.R.

05.06.2009.

0286(2008)

11.00

1.74.

S.R.

23.08.2009.

0187(2008)

11.00

1.75.

Š.G.

13.05.2010.

0151(2008)

11.00

1.76.

Š.G.

13.05.2010.

0986(2009)

11.00

1.77.

Š.G.

13.05.2010.

0072(2010)

11.00

1.78.

S.M.

24.10.2008.

0010(2008)

11.00

1.79.

S.M.

24.10.2008.

0301(2008)

11.00

1.80.

S.M.

24.10.2008.

0314(2008)

11.00

1.81.

V.R.

11.08.2010.

0660(2009)

11.00

1.82.

V.R.

11.08.2010.

0014(2010)

11.00

1.83.

Z.O.

04.07.2009.

0572(2008)

11.00

1.84.

Z.O.

04.07.2009.

0505(2009)

11.00

1.85.

Z.O.

04.07.2009.

0259(2010)

11.00

1.86.

Ž.T.

19.12.2009.

0097(2008)

11.00

1.87.

Ž.T.

19.12.2009.

0212(2008)

11.00

1.88.

Ž.T.

19.12.2009.

0298(2008)

11.00

1.89.

Ž.T.

19.12.2009.

0313(2008)

11.00

1.90.

Ž.T.

19.12.2009.

0419(2008)

11.00

1.91.

Ž.T.

19.12.2009.

0578(2008)

11.00

1.92.

Ž.T.

19.12.2009.

0618(2008)

11.00

1.93.

Ž.T.

19.12.2009.

0486(2009)

11.00

1.94.

Ž.T.

19.12.2009.

0550(2009)

11.00

2. Dzēst Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas uzlikto soda naudu (lēmumu) neapmaksāto debitoru parādus pašvaldības budžetam par kopējo summu Ls 1045.00 (viens tūkstotis četrdesmit pieci lati 00 santīmi):

Nr.

Uzvārds, vārds

Miršanas datums

Lēmums

Nr.

Summa (LVL)

2.1.

A.R.

22.12.2008.

600(2008)

20.00

2.2.

B.J.

15.04.2010.

225(2008)

10.00

2.3.

B.E.

13.10.2010.

410(2009)

10.00

2.4.

B.V.

20.09.2010.

267(2008)

25.00

2.5.

C.J.

26.09.2010.

304(2008)

20.00

2.6.

C.J.

26.09.2010.

257(2009)

20.00

2.7.

Č.A.

04.11.2009.

125(2009)

20.00

2.8.

D.E.

08.10.2010.

396(2010)

40.00

2.9.

G.A.

19.05.2009.

660/8(2009)

30.00

2.10.

G.A.

19.05.2009.

149(2009)

15.00

2.11.

G.A.

19.05.2009.

153(2009)

10.00

2.12.

G.G.

11.04.2010.

405(2008)

40.00

2.13.

G.J.

09.12.2010.

350(2008)

25.00

2.14.

H.J.

23.01.2010.

20(2008)

20.00

2.15.

H.N.

05.12.2010.

122(2009)

10.00

2.16.

I.R.

03.02.2009.

106(2008)

30.00

2.17.

I.R.

03.02.2009.

129(2008)

50.00

2.18.

I.A.

01.01.2011.

607475(2009)

10.00

2.19.

J.S.

21.03.2010.

16(2010)

20.00

2.20.

K.V.

05.05.2010.

73(2010)

10.00

2.21.

K.I.

23.12.2009.

76(2009)

15.00

2.22.

L.N.

01.11.2009.

878(2009)

20.00

2.23.

M.V.

26.05.2010.

358(2009)

10.00

2.24.

M.V.

15.12.2010.

233(2010)

10.00

2.25.

N.I.

03.05.2009.

566(2008)

10.00

2.26.

N.I.

03.05.2009.

571(2008)

20.00

2.27.

N.I.

03.05.2009.

652(2008-2009)

30.00

2.28.

N.I.

03.05.2009.

662/10(2009)

25.00

2.29.

O.M.

12.04.2009.

624(2008)

10.00

2.30.

P.N.

26.10.2009.

94(2008)

20.00

2.31.

R.R.

20.06.2010.

397(2008)

30.00

2.32.

S.Ž.

24.05.2010.

85(2008)

20.00

2.33.

S.Ž.

24.05.2010.

265(2008)

40.00

2.34.

S.Ž.

24.05.2010.

623(2008)

25.00

2.35.

S.Ž.

24.05.2010.

659/7(2009)

10.00

2.36.

S.Ž.

24.05.2010.

45(2009)

20.00

2.37.

S.R.

28.02.2009.

469(2008)

10.00

2.38.

S.R.

05.06.2009.

286(2008)

30.00

2.39.

S.R.

23.08.2009.

187(2008)

25.00

2.40.

Š.G.

13.05.2010.

986(2009)

10.00

2.41.

S.M.

24.10.2008.

10(2008)

50.00

2.42.

S.M.

24.10.2008.

301(2008)

30.00

2.43

V.R.

11.08.2010.

660(2009)

20.00

2.44.

Z.O.

04.07.2009.

572(2008)

20.00

2.45.

Ž.T.

19.12.2009.

313(2008)

30.00

2.46.

Ž.T.

19.12.2009.

419(2008)

50.00

2.47.

Ž.T.

19.12.2009.

618(2008)

20.00

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF