Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 12.maijāNr. 212

protokols Nr. 9, 13. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu
īres līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu ”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem ar:

1.1. M.G. (3 cilv. 1968; meita 1991, mazdēls 2010) –Slokas ielā 57a – 32;

1.2. T.I. (8 cilv. 1958; vīrs 1954, vīramāte 1926, meitas 1988,1979,1998, mazmeitas 2000, 2006, 2004, mazdēls 2009) –Lauku ielā 35 – 12.

2. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

3. Lēmuma izpildes kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 12.maija lēmumu Nr.212

(protokols Nr.9, 13.punkts)

Nr.

Vārds, uzvārds,

cilv. skaits

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

D.K.

3 cilv. (1972; dēli 1994, 2002)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

S.A.

2 cilv. (1968; vīrs 1966)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3.

I.R.

3 cilv. (1969; meita 1995, dēls 2000)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

4.

Ņ.M.

5 cilv. (1971; meitas 1989,1991,2002, dēli 2000,2002)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5.

G.V.

1 cilv. (1968)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6.

I.K.

4 cilv. (1979; māte 1936, meitas 1996, 2007)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

7.

I.K.

6 cilv. (1981; meitas 1999,2002,2004; dēli 1981, 2008)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF