Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 284

protokols Nr. 11, 9. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, A.L. 2011.gada 15.aprīļa iesniegumu, R.A. 2011.gada 29.aprīļa iesniegumu, A.K. 2011.gada 20.maija iesniegumu, S.T. 2011.gada 02.jūnija iesniegumu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu, saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.284

(protokols Nr.11, 9.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.p.k.

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka pieraksta gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

A.L.

1 cilvēks

***

***

biedrība

„Skolas 34”

2-30.3-1993

1993

Īrnieks vīrs miris

08.05.2008.

-

Noslēgt īres

līgumu.

2.

R.A.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

1-15.4-2003

2003

Īrniece māte mirusi

14.11.2009.

-

Noslēgt īres

līgumu.

3.

A.K.

3 (māte,brālis)

***

***

pašvaldības

2-25.7-1998

1982

Īrniece vecāmāte mirusi 20.12.2007.

Ir

Noslēgt īres

līgumu.

4.

S.T.

2 (mātes meita)

***

***

pašvaldības

3-37.9-1978

1978

Īrniece māte mirusi 30.04.2011.

Ir

Noslēgt īres

līgumu.


Lejupielāde: DOC un PDF