Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 285

protokols Nr. 11, 10. punkts

Par dzīvojamo telpu
īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijā 2011.gada 20.jūnijā (protokols Nr.3) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome, nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.285

(protokols Nr.11, 10.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Uzskaitē stāšanās gads

Esošās platības raksturojums: adrese, piederība ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese, ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

M.S.

1 cilvēks

***

2004

1.grupa

Pēc ieslodzījuma

***

3.6 (24.7) - nav

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

J.B.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

Bērns bez vecāku gādības

***

18.4 (30.1) - ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

D.M.

1 cilvēks

***

1999

2.grupa

***

denacionalizēts

1-12 (24)- 1 -nav

1988

***

1-19.5 (24.1)-daļ

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4.

D.S.

1 cilvēks

***

2005

2.grupa

***

denacionalizēts

3-29.3 (71.6)-1-daļ

1963

***

1-18.2(34.2) -ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

5.

L.U.

1 cilvēks

***

nesastāv

***

pašvaldības

1-14.3(31.7)-1-ir

2009

(dienesta dzīvoklis)

***

pašvaldības

1-14.3(31.7)-ir

Strādā SIA „Jūrmalas namsaimnieks”

Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu uz 3 gadiem2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.285

(protokols Nr.11, 10.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta

viesnīcā

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

K.A.

1 cilvēks

***

***

1–17,5–1–daļ.

2008

***

1–17,5–daļ.

Pašvaldības iestāde „Sprīdītis”

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF