Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 313

protokols Nr. 11, 42. punkts

Par kuģīšu piestātņu nodošanu patapinājumā

1. Nodot Lielupes ostas pārvaldei (B.Plinta) patapinājumā uz nenoteiktu laiku kuģīšu piestātni „Majori”, Jūrmalā, Rīgas ielā 2a un kuģīšu piestātni zemesgabalā Jūrmalā, Vikingu ielā 12.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā no 1.punktā minētā īpašuma pieņemšanas pašvaldības bilancē sagatavot patapinājuma līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF