Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 447

protokols Nr. 18, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658
„Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikumu Nr.2 „Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums” 4.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju” 2.punkta 2.6.apakšpunktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2.6. Jānis Siliņš - Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka p.i.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF