Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 448

protokols Nr. 18, 6. punkts

Par finansiālu atbalstu
„Pasaules čempionāts ziemas peldēšanā 2012”

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību sporta jomā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt „Pasaules čempionāts ziemas peldēšanā 2012” rīkošanu Jūrmalas pilsētā 2012.gada 20.-22.janvārī, paredzot Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu 15 000 Ls apmērā, 2011.gadā 5120 Ls un 2012.gadā 9880 Ls.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF