Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 20.oktobrīNr. 455

protokols Nr. 18, 14. punkts

Par dzīvokļu jautājumiem

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos priekšlikumus, M.U. 2011.gada 19.septembra iesniegumu, L.M. 2011.gada 23.septembra iesniegumu un V.S. 2011.gada 4.oktobra iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 4.daļu un 15.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.455

(protokols Nr.18, 14.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr

Iesniedzēja vārds, uzvārds, ģimenes sastāvs, personas kods

Dzīvojamās platības raksturojums: adrese ist.kv.m. iesniedzēja pieraksta gads

Īrnieka ppieraksta

gads

Īres līguma noslēgšanas iemesls

Pilng. Ģimenes locekļu piekrišana

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

M.U.

2 (vīrs)

***

***

pašvaldības

2-32,9-1999

1991

Īrnieks vīra tēvs miris

16.08.2011.

Ir

Noslēgt īres

līgumu.

2.

L.M.

1 cilvēks

***

***

pašvaldības

3-27-2011

2008

Īrnieks vīrs deklarējis dzīvesvietu citā adresē

-

Noslēgt īres

līgumu.

3.

V.S.

3 (māte,dēls)

***

***

pašvaldības

2-29,6-1992

1970

Īrnieks tēvs miris

29.04.2009.

Ir

Noslēgt īres

līgumu.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.455

(protokols Nr.18, 14.punkts)

Par dzīvojamo telpu apmaiņu

M.Č.

***

dzīvo ***, Jūrmalā, kur aizņem 1-istabas labiekārtotu dzīvokli- 16.3(26.1) kv.m., viens,

pāriet uz dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

Apmaiņas iemesls- nespēj apmaksāt īri un komunālos pakalpojumus.

J.V.

***

dzīvo *** Jūrmalā, kur aizņem 4-istabu dzīvokli bez ērtībām 52.4 (85.5) kv.m, viena,

pāriet uz dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

Apmaiņas iemesls- vēlas dzīvojamo telpu ar visām ērtībām, kuru ir spējīga apmaksāt, kā arī dzīvoklis atrodas netālu no darba vietas.

NOLĒMA: atļaut dzīvojamo telpu apmaiņu.


Lejupielāde: DOC un PDF