Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 20. decembra 676.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 15.decembrīNr. 523

protokols Nr. 24, 3. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku
ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu 2012.gadā Ls 1 940 184 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 676.lēmumu

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 10 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2013.gada 30.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF