Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 525

protokols Nr. 24, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
(Pumpuru vidusskolas jaunā mācību korpusa lit.001A renovācijai Jūrmalā, Kronvalda ielā 8)

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu 2012.gadā Ls 570 000 apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Pumpuru vidusskolas jaunā mācību korpusa lit.001A renovācijai Jūrmalā, Kronvalda ielā 8.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 5 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2013.gada 30.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF