Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 530

protokols Nr. 24, 15. punkts

Par dzīvojamo telpu
īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijā 2011.gada 29.novembrī (protokols Nr.5) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.530

(protokols Nr.24, 15.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Uzskaitē

stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums:

adrese, piederība

ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

V.S.

1 cilvēks

***

1997

2.grupa

***

denacionalizēts

3-43(64,8)-1-ir

1987

***

1-17,5(28,7)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

Z.K.

6(2 meitas,dēls,2 mazdēli)

***

2005

2.grupa

***

denacionalizēts

3-32,2(48,6)-6-nav

1980

***

3-41,8(57,7)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

3.

R.K.

1 cilvēks

***

2005

2.grupa

***

denacionalizēts

2-21,2(43,3)

1984

***

1-16,5(28)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

4.

D.K.

1 cilvēks

***

2005

1.grupa

Pēc aizbildnības

***

1-18,5-ir

(istaba 2-istabu dzīvoklī)

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

5.

I.O.

4(2 meitas,dēls)

***

nesastāv

***

1-17,3(33,7)-4-ir

2005

sociālais dzīvoklis

***

1-17,3(33,7)-ir

Saskaņā ar sociālās palīdzības komisijas 11.04.2011. lēmumu Nr.4 –Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.526,Nometņu 2A

1.Atcelt sociālā dzīvokļa

statusu

2. Noslēgt īres līgumu

6.

Ņ.M.

5(dēls,meita,2 aizbilstamie)

***

nesastāv

***

2-36,5(52,8)-5-ir

2002

sociālais dzīvoklis

***

2-36,5(52,8)-ir

Saskaņā ar sociālās palīdzības komisijas 15.09.2011. lēmumu Nr.8 –Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.521,Nometņu 2A

1.Atcelt sociālā dzīvokļa statusu

2. Noslēgt īres līgumu

7.

T.J.

2(dēls)

***

nesastāv

***

2-26,4(42,6)-2-daļ

1990

dienesta dzīvoklis

***

2-26,4(42,6)-2-daļ

Dzīvokli piešķīra darba vieta 1990.g. Jūrmalas sakaru mezgls,kurā strādāja no 1987.g.-1999.g. un no 2006.g.-2010.g.

1.Atcelt dienesta dzīvokļa statusu

2. Noslēgt īres līgumu2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.530

(protokols Nr.24, 15.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr

Vārds, uzvārds, ģim. Sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

J.S.

1 cilvēks

***

***

***

1–11,5–daļ.

JPD

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF