Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 2.jūnijāNr. 22

protokols Nr. 10, 8. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldības budžetiem”

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

Veikt izmaiņas pašvaldības pamatbudžetā 2011.gadā saskaņā ar pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 14.pielikumu 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS

Lejupielāde: DOC un PDF