Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 4

protokols Nr. 5, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.7
"Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums"

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.7 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Lācītis" nolikums”:

1. Izteikt nolikuma 19.punktu šādā redakcijā:

„19. Iestādē izglītojamos uzņem no pusotra gada vecuma”.

2. Svītrot nolikuma 22.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF