Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 5

protokols Nr. 6, 4. punkts

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata zīme

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata zīmes - ķēdes (turpmāk tekstā - Amata zīme) lietošanas kārtību.

1.2. Amata zīme ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības augstākās amatpersonas amata simboliska zīme, kas atspoguļo Jūrmalas pilsētas vēsturi.

2. Amata zīmes apraksts

2.1. Amata zīme ir grezna un mākslinieciski augstvērtīga, tā ir oriģināls mūsdienu lietišķās mākslas darbs ar autentiskām detaļām un orģinālelementiem, ievērojot proporcijas un ergonomiku. Amata zīme izgatavota 2012.gadā. Mākslinieks - Andris Silapēters.

2.2. Amata zīme ir no savstarpēji saistītām plastiskām kompozīcijām (segmentiem) sastāvoša, ap kaklu nēsājama ķēde, kuras galvenā daļa ir centrā iestrādāts Jūrmalas pilsētas ģerbonis. Ģerbonis pievienots ķēdei ar trīs mazākiem ģerboņiem ornamentā- vēsturiskiem Rīgas Jūrmalas, Ķemeru un Slokas pilsētu ģerboņiem. Ķēdes aizmugurējā daļā izvietotas trīs zvaigznes ažūra ornamentā. Dekoratīvo ķēdi veido divdesmit divas plastiskas divu veidu kompozīcijas, pa vienpadsmit no katras puses - desmit ornamenti kvadrātā (izmērs 38 x 38 x 8 mm) un divpadsmit formas moduļi (izmērs 38 x 30 x 8 mm) (pielikumā attēls).

2.3. Amata zīme izgatavota no 925.proves sudraba, apzeltīta ar 999.proves zeltu. Ģerboņi izpildīti ar atbilstošu krāsu juvelieremaljas detaļām.

2.4. Amata zīme ir apzīmogota ar Latvijas Republikas proves zīmogu.

2.5. Amata zīme sver 710 gramus.

2.6. Amata zīme ir izgatavota vienā eksemplārā.

2.7. Amata zīme ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums. Tā nav mantojama vai paturama par piemiņu. Amata zīme ir Jūrmalas pilsētas varas simbols un atrodas Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja lietošanā.

3. Amata zīmes lietošanas kārtība

3.1. Amata zīmi kā Jūrmalas pilsētas goda un varas simbolu ir tiesīgs lietot tikai Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

3.2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Amata zīmi lieto:

3.2.1. Valsts svētku un atceres dienu pasākumos un pieņemšanās;

3.2.2. Jūrmalas pilsētas svētku svinībās, pilsētai nozīmīgos pasākumos;

3.2.3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pieņemšanās par godu nozīmīgiem notikumiem un viesiem;

3.2.4. svinīgos gadījumos domes sēdēs.

3.3. Amata zīmi nēsā pie lietišķa stila apģērba.

3.4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs tiesības nēsāt Amata zīmi iegūst uz Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata pilnvaru laiku un tās ir tikai amata pienākumu pildīšanas laikā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF