Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 12

protokols Nr. 11, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14
„Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2. Komisija tiek izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 8 cilvēku sastāvā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF