Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
IETEIKUMI
2012.gada 30.augustāNr. 2

protokols Nr. 14, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija ieteikumos Nr.1
„Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija ieteikumos Nr.1 „Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās” papildinot tos ar 20.punktu šādā redakcijā:

„20.Ja kapitālsabiedrība sniedz pakalpojumu, kuram ir monopolstāvoklis Jūrmalas pašvaldības teritorijā, tad, nosakot pakalpojuma cenu, piemēro peļņas apmēru, kurš noteikts ņemot vērā trīs kapitālsabiedrību peļņas vidējo vērtību attiecīgajā pakalpojuma veidā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF