Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 2. punkts

Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu
Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumu Nr.73 „Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums” IV nodaļas 15.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atvērt papildus speciālo pirmsskolas grupu izglītojamiem ar jaukta tipa traucējumiem ar 2012.gada 26.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF