Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 26.oktobra 455.lēmumu

2012.gada 26.janvārīNr. 10

protokols Nr. 1, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam
aktualizētu programmu 2012.-2016.gadam apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumu Nr.127 „Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam apstiprināšanu” un Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas 2012.gada 11.janvāra atzinumu (protokols Nr.1.1-64/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt aktualizētu Kūrorta attīstības programmu 2012.-2016.gadam, Tūrisma mārketinga programmu 2012.-2016.gadam, Tūrisma infrastruktūras attīstības programmu 2012.-2016.gadam, Viesmīlības un izglītības veicināšanas programmu 2012.-2016.gadam saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF