Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 16

protokols Nr. 1, 21. punkts

Par dzīvojamo telpu
īres līgumu noslēgšanu

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu komisijā 2012.gada 18.janvārī (protokols Nr.1) un vadoties no Latvijas Republikas likumiem „Par dzīvojamo telpu īri” un „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu dienesta viesnīcā saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.16

(protokols Nr.1, 21.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Uzskaitē stāšanās

gads

Esošās platības raksturojums: adrese,piederība ist.kv.m cilv.ērt. Pieraksta gads Jūrmalā

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Piezīmes

Lēmums

1

2

3

4

5

6

7

1.

L.N.

1 cilvēks

***

2005

2.grupa

***

denacionalizēts

2-26,7(50,7)-1-daļ

1998

***

1-12,9(33,7)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites

2.

I.I.

1 cilvēks

***

2005

2.grupa

***

Denacionalizēts

1-14,1(34,3)-1-daļ

1994

***

1-18,3(34,7)-ir

1.Noslēgt īres līgumu

2.Noņemt no uzskaites2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.16

(protokols Nr.1, 21punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr.

Vārds, uzvārds, ģim. sastāvs, personas kods

Esošās platības raksturojums:

adrese,

ist.kv.m cilv.ērt.

Piešķiramās platības raksturojums; adrese,

ist.kv.m.ērtības

Darba vieta

Lēmums

1

2

3

4

5

6

1.

L.B.

2 (dēls)

***

***

2-29,4(43,8)-2-daļ

***

2-29,4(43,8)-daļ

SIA „Jūrmalas namsaimnieks“

Noslēgt dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu uz

3 gadiem


Lejupielāde: DOC un PDF