Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 428.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 285.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 3.maija 234.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 16.februārīNr. 74

protokols Nr. 4, 11. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
dzīvojamās mājās Jūrmalā, Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1

Izskatot Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu, kas izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijā 2012.gada 7.februārī (protokols Nr.2) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus dzīvojamās mājās Jūrmalā, Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1 saskaņā ar pielikumu, pēc dzīvojamo māju lietošanas tiesību iegūšanas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lēmuma pielikums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Lejupielāde: DOC un PDF