Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 121

protokols Nr. 5, 9. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra lēmuma Nr.1601
„Par diennakts grupas atvēršanu pirmsskolas iestādē „Pienenīte” un bērnudārzā „Lācītis””
un 1996.gada 27.jūnija lēmuma Nr.573 „Par bērnu uzturēšanu bērnudārza „Lācītis”
sociālās aprūpes grupā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta 21.punktu un ņemot vērā, ka pirmsskolas izglītības iestādes vecāki neizrāda interesi par sociālās aprūpes grupas pakalpojumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu 1995.gada 28.decembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.1601 „Par diennakts grupas atvēršanu pirmsskolas iestādē „Pienenīte” un bērnudārzā „Lācītis””.

2. Atzīt par spēku zaudējušu 1996.gada 27.jūnija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.573 „Par bērnu uzturēšanu bērnudārza „Lācītis” sociālās aprūpes grupā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF