Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 176

protokols Nr. 6, 18. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres
līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem:

2.1. I.K. (personas kods ***) 5 cilv.(dzimšanas gads; meitas: dzimšanas gads, dzimšanas gads, dēli: dzimšanas gads, dzimšanas gads) – ***.

2.2. S.I. (personas kods ***) 1 cilv.(dzimšanas gads) - ***.

2.3. J.P. (personas kods ***) 1 cilv.(dzimšanas gads) - ***.

2.4. V.A. (personas kods ***) 1 cilv.(dzimšanas gads) - ***.

2.5. G.M. (personas kods ***)3 cilv.(dzimšanas gads; meita dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads) - ***.

2.6. V.A. (personas kods ***) 3 cilv.(dzimšanas gads; meita dzimšanas gads, mazdēls dzimšanas gads) – ***.

2.7. M.G. (personas kods ***) 3 cilv.(dzimšanas gads; meita dzimšanas gads, mazdēls dzimšanas gads) – ***

2.8. T.I. (personas kods ***) 6 cilv.(dzimšanas gads; vīrs dzimšanas gads, vīra māte dzimšanas gads, meitas: dzimšanas gads, dzimšanas gads, mazdēls dzimšanas gads) – ***.

3. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz nenoteiktu laiku G.I. (personas kods ***) 1 cilv.(dzimšanas gads) – ***.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.176

(protokols Nr.6, 18.punkts)

Sociālās dzīvojamās platības īres līgumi

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits ģimenē

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

I.M.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

T.K.

4 cilv. (dzimšanas gads; meitas: dzimšanas gads, dzimšanas gads; vīrs dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem, īres un komunālos maksājumus maksāt 100%

3.

A.N.

3 cilv. (dzimšanas gads; sieva dzimšanas gads; dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

4.

A.N.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5.

J.J.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6.

Ž.I.

5 cilv. (dzimšanas gads, meitas: dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

7.

R.S.

4 cilv.(dzimšanas gads, meitas: dzimšanas gads, dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

8.

T.S.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

9.

L.K.

3 cilv.(dzimšanas gads; dēli: dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

10.

S.S.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

11.

V.R.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

12.

T.S.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

13.

Ž.B.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

14.

Ņ.S.

2 cilv.(dzimšanas gads, meita dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF