Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 28.jūnija 341.lēmumu

2012.gada 5.aprīlīNr. 177

protokols Nr. 6, 22. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 13.marta atzinumu (protokols Nr.1.1-58/03), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamos sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 5.decembra lēmumu Nr.762 „Par pakalpojumu cenām BOP SIA „Sociālās aprūpes centrs „Saulstari””.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.177

(protokols Nr.6, 22.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena bez PVN

(latos)

PVN

(latos)

Cena  ar PVN

(latos)

1.

Baseina kompleksa pakalpojumi

1.1.

Baseina pakalpojumi

1.1.1.

pieaugušajam darba dienās līdz 17.00

1 pers./1 stunda

2,05

0,45

2,50

1.1.2.

pieaugušajam darba dienās pēc 17.00 un sestdienās, svētdienās

1 pers./1 stunda

2,70

0,60

3,30

1.1.3.

bērnam līdz 14 gadu vecumam vai pensionāram*

1 pers./1 stunda

1,31

0,29

1,60

1.1.4.

organizētām klientu grupām 3 celiņi (viss baseins)

1 stunda

16,89

3,71

20,60

1.1.5.

organizētām klientu grupām 3 celiņi (viss baseins)**

1 stunda

13,44

2,96

16,40

1.1.6.

Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas audzēkņiem

3 celiņi (viss baseins) ***

1 stunda

9,10

2,00

11,10

1.1.7.

abonements pieaugušajam 10 apmeklējumiem

1 pers./10 stundas

15,74

3,46

19,20

1.1.8.

abonements bērnam līdz 14 gadu vecumam10 apmeklējumiem *

1 pers./10 stundas

8,77

1,93

10,70

1.2.

Aerobikas ūdenī pakalpojumi

1.2.1.

nodarbība grupā

1 pers./1 stunda

2,95

0,65

3,60

1.2.2.

abonements 5 nodarbībām

1 pers./5 stunda

13,69

3,01

16,70

1.3.

Saunas pakalpojumi bez citu cilvēku klātbūtnes

1.3.1.

darba dienās no 9.00 – 19.00

1 stunda

7,38

1,62

9,40

1.3.2.

darba dienās no 19.00 un sestdienās, svētdienās līdz 19.00

1 stunda

10,98

2,42

13,40

1.3.3.

sestdienās, svētdienās no 19.00

1 stunda

13,28

2,92

16,20

1.4.

Baseina un saunas pakalpojumi

1.4.1.

pieaugušajam

1 pers./2 stundas

5,57

1,23

6,80

1.4.2.

pensionāram pirmdienās, ceturtdienās

no 9.00 līdz 10.00*

1 pers./1 stunda

1,56

0,34

1,90

1.5.

Dušas pakalpojumi

1.5.1.

pieaugušajam

1pers/30 minūtes

1,64

0,36

2,00

1.5.2.

bērnam līdz 14 gadiem *

1pers/30 minūtes

1,07

0,23

1,30

1.5.3.

pensionāram darba dienās no 9.00 – 10.00**

1pers/30 minūtes

1,07

0,23

1,30

1.6.

Tirdzniecības uzcenojums precēm kafejnīcā

%

30%

2.

Ēdināšanas pakalpojumi viesiem

2.1.1.

brokastis kompleksās

1 porcija

1,03

0,22

1,25

2.1.2.

pusdienas kompleksās

1 porcija

1,64

0,36

2,00

2.1.3.

vakariņas kompleksās

1 porcija

1,03

0,22

1,25

2.3.

Bankets ne mazāk kā 10 personām- uzcenojums produktiem

%

189

3.

Telpu noma

3.1.

Konferenču zāles noma

1 stunda

8,20

1,80

10,00

3.2.

Izmitināšana vienai personai kotedžās

3.2.1.

mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumu dalībniekiem****

1 pers./1 diennakts

2,46

0,54

3,00

3.2.2.

ziemas periodā (septembris - maijs)

1 pers./1 diennakts

4,10

0,90

5,00

3.2.3.

jūnijā, augustā

1 pers./1 diennakts

4,92

1,08

6,00

3.2.4.

jūlijā

1 pers./1 diennakts

5,74

1,26

7,00

* uzrādot skolnieka vai pensionāra apliecību;

** izglītības iestādēm un organizācijām, noslēdzot pakalpojumu līgumu;

*** noslēdzot pakalpojumu līgumu;

**** organizētu mākslinieciskās pašdarbības vai sporta pasākumu dalībniekiem.


Lejupielāde: DOC un PDF