Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 277

protokols Nr. 8, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.68
„Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu
Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 16.februāra lēmumā Nr.68 „Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”:

1. Lēmuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

„Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm”.

2. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Atvieglojumu par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm 100% apmērā piešķir izglītojamiem no ģimenēm, kurām Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Labklājības pārvalde piešķīrusi trūcīgas ģimenes statusu”.

3. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Atvieglojumu par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm 50% apmērā piešķir izglītojamajiem no:

2.1. ģimenēm, kurām Domes Labklājības pārvalde piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes statusu;

2.2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk nepilngadīgi bērni).”

4. Lēmuma 4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„4. Atvieglojumi par ēdināšanas pakalpojumu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirti uz vienu kalendāro gadu, bet ne ilgāk kā līdz daudzbērnu ģimenes statusa maiņai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF