Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 278

protokols Nr. 8, 12. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra
dalību Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā” projektā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, Jaunatnes likums 11.panta 3.punktu un biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” uzaicinājumu piedalīties kā sabiedrības partneriem projektā „NET: new energies tovard participated development”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra sadarbību ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” starptautiska projekta „NET: new energies tovard participated development” realizēšanā 2012.-2013.gadā, sedzot 30% no transporta izdevumiem starptautiskajos braucienos, nepārsniedzot Ls 700.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF