Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 281

protokols Nr. 8, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.173
„Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas
(Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikuma Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums” 66.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.173 „Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem” papildinot lēmuma pielikumu 2.punktu ar apakšpunktu šādā redakcijā:

Nosaukums

Mērv.

Maksa (latos)

PVN 22%

Kopā

(latos)

2.7. Kafejnīcas telpu noma (81.60m2)

2.7.1

telpu noma ar komunāliem pakalpojumiem

mēnesis

129.16

28.42

157.58

2.7.2

telpu noma ar komunāliem pakalpojumiem

1.stunda

1.67

0.37

2.04

2.7.3

telpu noma bez komunāliem pakalpojumiem

mēnesis

105.30

23.17

128.47

2.7.4

telpu noma bez komunāliem pakalpojumiem

1.stunda

1.36

0.30

1.66

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF