Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 283

protokols Nr. 8, 18. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu īres
līgumu pagarināšanu un noslēgšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu ”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

2. Noslēgt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem:

- T.T. ( 4 cilv. dzimšanas gads, dēli: dzimšanas gads, dzimšanas gads, meita dzimšanas gads)- ***;

- O.C. ( 3 cilv. dzimšanas gads, meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads)- ***.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.283

(protokols Nr.8, 18.punkts)

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds;

cilv. skaits ģimenē

Sociālās dzīvojamās platības adrese

Lēmums

1.

A.B.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

2.

Ņ. V.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

3.

I.B.

4 cilv. (dzimšanas gads, meita dzimšanas gads, dēli dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

4.

I.D.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

5.

N.B.

2 cilv.(dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

6.

Ž.S.

2 c ilv. (dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem, īres un komunālos maksājumus maksāt 100%

7.

R. G.

5 cilv.(dzimšanas gads, vīrs dzimšanas gads, meita dzimšanas gads, mazmeitas dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

8.

A.S.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

9.

S.Š.-S. 2 cilv.(dzimšanas gads, L.K. dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

10.

L.S.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

11.

J.S.

2 cilv.(dzimšanas gads,meita dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

12.

D.G.

1 cilv.(dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

13.

V.Ļ.

1 cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

14.

G.V.

1cilv. (dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

15.

J.S.

6 cilv. (dzimšanas gads; meitas: dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem

16.

S.P.

4 cilv. (dzimšanas gads; meitas dzimšanas gads, dzimšanas gads, dzimšanas gads)

***

Pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem


Lejupielāde: DOC un PDF